home6, home, house, building
clock3, clock, time, schedule
phone6, phone, contact, telephone, support, call
קליניקה: צפון תל אביב

א - ה בין השעות 22:00 - 09:00


072-371-3370  |  efratkeidar@gmail.com
Facebook
 

הורות ומשפחה

הורות ומשפחה בעידן הפוסט מודרני (סוף המאה ה-20) -  'המשפחה החדשה'. ההתפתחות המהירה של טכנולוגיות מידע הן גורם מרכזי בקביעת אופני האינטראקציה בין בני אדם ובעיצוב של מבנים ארגוניים, משפחתיים ותרבותיים. בעידן האינטרנט תרבות השיח והאינטראקציה בין אנשים היא שונה לחלוטין ממה שהכרנו כשאנחנו היינו ילדים. החל משנת 2005 מתחוללת מהפיכה היסטורית בדוגמאת: בלוגים עם טוקבקים, ויקיפדיה שיתופית, רשתות חברתיות ועוד. אלו משפיעים מאד על אופן האינטראקציה בין בני אדם ועל היחסים ביניהם.

תרבות האינסטנט היא השולטת. הכל זמין, כאן ועכשיו ואין צורך בדחיית סיפוקים. יש תחושה שהכל אפשרי ושכל אדם יכול לפרוץ את הגבולות של עצמו ו/או של זולתו. מושגים חדשים כמו 'שיימינג' ואפליקציות כמו 'בליינדספוט' מאפשרים לבני אדם לרמוס את זולתם ללא רחם באנונימיות מוחלטת. 

המהפכה ניכרת היטב בהתנהגותם של ילדי דור האינטרנט (ילידי 2005-1975) מה שנקרא  דור ה - Y, מול ההורים והמחנכים, בני דור הבייבי-בום (ילידי 1975-1945), הפערים בין שני הדורות מתרחבים מאוד, ואִתם גדלים גם הקונפליקטים בין ילדים להורים.

אם כן, הופעת האינטרנט, המהפכה הדיגיטלית, ההיבטים הפוסטמודרניים של התרבות המערבית, העמקת הדמוקרטיזציה ותפוצתו של הידע יצרו מציאות שבה דרוש מענה אחר לצורכיהם הטבעיים של ילדים, לציפיותיהם ולרגשותיהם.

לנו, ההורים, לעיתים קשה לעכל את זה, שינויים זה לא דבר קל לבני אדם. אנו רוצים להאמין שההורות שלנו תהיה טובה מספיק ללא אימון וללא שינוי תפיסה והתנהגות. אך המציאות לא פעם מציבה בפנינו אתגרים וכדי לצלוח אותם חשוב להבין שהמשפחה של ימינו עוברת טרנספורמציה תוך כדי התקדמות הטכנולוגיה כל הזמן.

מצב זה דורש מאיתנו, ההורים, לבחון מחדש את תפקידינו כהורים ואת התפקידים של בני המשפחה בתוך הבית. המלצתי לכל הורה ללמוד ולהשתלם במקצוע ההורות כדי להיות הורה טוב יותר. 

הורות ומשפחה - השפעתה על הילד
התא המשפחתי, האווירה המשפחתית אליה נולד הילד, סדר הלידה, מספר הילדים במשפחה, ההורים שיפגוש האדם בינקותו ובילדותו, כל אלו הם משמעותיים ביותר בעיצוב זהותו ודמותו של הילד בבגרותו.

עבור הילד הקטן הבית הוא "העולם" ומה שמתרחש בבית הם "החיים" והאנשים  שאיתם הוא חי הם "בני האדם". הבית הוא מיקרוקוסמוס למתרחש במקרוקוסמוס (העולם שבחוץ). המסקנות שאליהם יגיע והתובנות אותן ירכוש, ברוב המקרים, ישארו עימו לעד. על סמך מסקנות אלו הוא לומד כיצד להתנהג בחיים.

המשפחה שיצרתם וסגנון ההורות שלכם נגזר מההווי ומן האווירה המשפחתית שבה גדלתם כילדים. סגנון ההורות שלכם יהיה, כפי הנראה, דומה מאד לסגנון ההורות של הוריכם, לטוב ולרע. לכן כשמזהים משהו שבא מבית ההורים ולא מוצא חן בעינינו רצוי מאד לבדוק איך משנים את זה.

לתפיסתי אמונות, דעות וערכים מאד קשה לשנות,  אך התנהגות אפשר לשנות  ואת זה אני מלמדת בסדנאות הורים, בקבוצות הורים ובעבודה פרטנית עם הורים. כל התנהגות, אמירה, אמונה שנמצאת לאורך זמן ובעקביות נטמעת בהלך הרוח של המשפחה.

ההורים הם הקובעים את ההווי ואת האווירה המשפחתית. וההווי והאווירה יעצבו את זכרונות הילדות ואת בחירותיו והתנהגויותיו של האדם הבוגר.
לכן כשאתם מרגישים שהאווירה בבית מתוחה, נוקשה, מרוחקת, אלימה וכו' טפלו בכך בהקדם, בחרו לשנות וליצור את ההורים שאתם רוצים להיות.
 לפרטים נוספים וייעוץ טלפוני ראשוני חייגו עכשיו 
072-371-3370