home6, home, house, building
clock3, clock, time, schedule
phone6, phone, contact, telephone, support, call
קליניקה: צפון תל אביב

א - ה בין השעות 22:00 - 09:00


072-371-3370  |  efratkeidar@gmail.com
Facebook
 

מטפלת זוגית מומלצת

הדרכה פדגוגית ניתנת לצוותים חינוכיים בגני ילדים: מנהלות, גננות ואחראיות כיתה ומאפשרת למעשה רפלקציה ביקורתית ומשוב ממוקד על פי גישת הפסיכולוגיה ההומניסטית בראייה הוליסטית רחבה. מטרת ההדרכה הפדגוגית היא לקדם את האיכות ואת המקצועיות של הוראת הגננת תוך חיזוק יכולותיה לפעול בצורה אוטונומית בגן.

הדרכה פדגוגית - מסגרת של ליווי ותמיכה בצוות החינוכי (כיחידים או כקבוצה), בדרך של שותפות לעבודה החינוכית, ולא בדרך של פיקוח. ההדרכה מיועדת בעיקר להטעמה ולהדגמה של ה"איך?" החינוכי, מתן כלים לצוות החינוכי לזיהוי ולאבחון של צרכים חינוכיים והתנהגותיים של הילדים בגן והתאמת דרכי ההתנהלות וההוראה לפי צרכים אלו.

הדרכה פדגוגית מתקיימת בעיקרה בכותלי הגן, בהתאמה לתכנית הפעולה השנתית של הגננת המשקפת את צרכיו המוגדרים של הגן. הדרכה אמורה להשפיע על עבודת הצוות החינוכי "כאן ועכשיו" ולתת מענה לצורכיהם.  

בתקופות בהם שימשתי כרכזת פדגוגית בגני הילדים בתל אביב, ראיתי את הצורך העצום שיש לצוותי החינוך לשתף, להתלבט, לגבש עמדה, לקבל חיזוקים ולהיתמך על ידי גורם חיצוני שנותן מענה לצרכים הללו בהדהוד ובפתירת בעיות.

הרי כל ילד הוא עולם ומלואו, כל משפחה היא מורכבת מעצם הכוחות הקיימים בתוכה. התפקיד שלך, גננת יקה,  הוא מכריע! לא רק בעיצוב אישיותו של הילד, בחינוכו ובעיצוב ההתנהגות שלו אלא התפקיד שלך יכול להשפיע על כל המשפחה. בהסתכלות כזו שבה השלם גדול מסך חלקיו עולה הצורך לא פעם לגעת, לטפל, ללטש את הנפשות שמולם את מתמודדות. ייתכן ואלו סיטואציות יום יומיות פשוטות וייתכן שהסיטואציות עשויות להיות מאתגרות יותר. בכל מקרה, כזה או כזה, הדרכה פדגוגית עשויה לתת לך מענה ברמה התיאורטית. הדרכה פדגוגית עשויה לתת לך מענה ברמה התיאורטית והפרקטית להתמודדות עם מצבים אלו. בייחוד אם את גננת בתחילת דרכך.

הדרכה פדגוגית - נושאי ההדרכה
הדרכת צוותי חינוך בגנים מתמקדת בנושאי הגיל הרך ומבוססת על הצרכים הארגוניים, הערכיים, החינוכיים ועל הפיתוח המקצועי של כל איש צוות בנפרד וכקבוצה עובדת בנושאים כגון:
  • בעיות התנהגות של ילד מסוים.
  • תיווך קונפליקטים בין הילדים בגן.
  • אוננות בגן.
  • תקשורת מול הורים בכלל ובמצבים מסוימים בפרט.
הדרכה פדגוגית - תהליך ההדרכה
התהליך משתנה מגן לגן על פי הצרכים של אותו הגן אך יחד עם זאת יש שלושה מרכיבים עיקריים על פיהם ניתן לחלק את אופן העבודה: מפגש מיפוי הצרכים המיוחדים שלך, תצפית פעילה בתוך הגן על ההתנהלות שלך ושל אנשי הצוות החינוכי ולאחר מכן שיחת הדרכה פרטנית או קבוצתית או גם וגם. במקרים רבים עולה הצורך בליווי על בסיס שבועי/חודשי בו תוכלי לקבל תמיכה תוך מענה לדילמות, הכוונה מקצועית ועוד לשם כך ניתן לקבוע סדרת מפגשים במהלך כל השנה.

הדרכה פדגוגית -תכנים פדגוגיים
הדרכה פדגוגית יכולה לכלול עזרה בכתיבת תכנים פדגוגיים על פי קבוצות גיל שונות, על פי צרכים מיוחדים על ידי העלאת רעיונות או בדיקת מותאמות לגילאי הילדים. כמו כן, ניתן לקנות את התכנים בהתאם לנושא הרלוונטי לך בהזמנה מראש.
 
 לפרטים נוספים וייעוץ טלפוני ראשוני חייגו עכשיו 
072-371-3370