home6, home, house, building
clock3, clock, time, schedule
phone6, phone, contact, telephone, support, call
קליניקה: צפון תל אביב

א - ה בין השעות 22:00 - 09:00


072-371-3370  |  efratkeidar@gmail.com
Facebook
 

שלבי התפתחות הילד

פרויד, אריקסון, פיאז'ה, מלאני קליין ועוד רבים וטובים ניתחו ואיפיינו את שלבי התפתחות הילד. כולם דיברו על שלבים בהתפתחות אישיותו של האדם המאופיינים בקונפליקטים פנימיים ובכוחות מנוגדים של התינוק, הילד והבוגר.

כולם הדגישו את החשיבות של הנוכחות ההורית בגיל הרך ואת המשמעות העמוקה שיש להתפתחות הקשר בין ההורה לילד. מענה לצרכים הפיסיולוגיים והפסיכולוגיים בכל שלב יקדמו את התפתחות הילד. אין זה אומר שאנו, ההורים, לא נטעה אם נבין ונדע את כל שלבי ההתפתחות על בוריים. אין דבר כזה הורה מושלם, יש 'אמא טובה דייה' כפי שויניקוט תיאר את ההורה שמשתדל להענות לצרכי הילד שלו באהבה גדולה.


אי סיפוק צרכים אלו באופן מתמשך יגרמו לילד תחושה של היעדר יציבות וביטחון, ההתפתחות התקינה תיפגע, הילד עשוי לפתח סימפוטומים התנהגותיים וריגשיים שיבטאו את הלחץ בו הוא נתון, מתבטא בבעיות סביב השינה, בעיות התנהגות, בכיינות מרובה, טיקים ועוד. כמו כן תיתכן פגיעה בדימוי העצמי ובערך העצמי אצל ילדים שצרכיהם לא נענו באופן מותאם לאורך זמן.

פקיד ההורה, לצייד את ילדו בכלים ומשאבים נפשיים לחיים עצמאים בהם הוא נאמן לצרכיו ורצונותיו. תיפקודו ייבחן בבגרותו באופן שבו יצור לעצמו קריירה, זוגיות, מימוש עצמי ויחסיי אנוש.

עם התפתחותו של הילד גם ההורה גדל ועל כן, המיומנויות ההוריות צריכות להתפתח ולהתרחב בהתאמה מה שדורש מההורה לגייס את כוחותיו ולהעמיק בהבנת התנהגותו האישית, ההורית וכדומה.

דוגמאות להתפתחות הילד וצרכיו בכל שלב:
  • בשנה הראשונה התינוק זקוק בעיקר למגע והיענות לצרכיו הבסיסיים.
  • מגיל שנה וחצי ואילך מצוי הילד בשלב הספרציה - אינדבידואציה (מרגארט מאהלר), בשלב זה התינוק הולך כבר ומגלה את העולם. שלב זה מאופיין בגילוי הסביבה, סקרנות, חקירה על ההורה לאפשר לו את התרחקות זו. יש אמהות רבות שמתקשות 'לשחרר', לא רוצות או מפחדות לתת לילד להתרחק מהן, מצב כזה עלול לעכב את התתפתחות ואף לקבעה. ככל שהילד גדל הוא מאותת לנו כי הוא עובר לשלב הבא ועל ההורה להיות גמיש ולהתאים את עצמו לשלב החדש.
  • בגיל החביון (גיל 5-12),קבוצת השווים (ילדים בני גילו) הופכת להיות משמעותית, דרכה הילד בונה את הזהות שלו ועל כן, הצורך החברתי מתחזק ועל הורה לאפשר זאת.
  • בגיל ההתבגרות, המתבגר יוצר חיץ בינו ובין ההורה בדוגמאת סגירת דלת החדר, בכך מעביר מסר להוריו כי עתה יש לו מרחב אישי משלו שלהוריו אין מקום בו, על ההורה לכבד זאת.               
להורים יש השפעה משמעותית בהתפתחות ילדיהם, אך יש לזכור כי ישנם גורמים סביבתיים משמעותיים ונוספים המשפיעים על עיצוב אישיותו של ילדנו ושלא הכל תלוי רק בהורים. אין בן אדם מושלם כך שאין הורה מושלם, אם הורה טועה, זה טבעי ושום אסון לא התרחש.

אני מאמינה כל הורה רוצה להיות הורה טוב לילדיו ולשם כך יעשה הרבה, ישקיע משאבים, ייקח אחריות וייתן דוגמה אישית לילדיו. קשה לחיות בתחושת רגשות אשם וחוסר סיפוק בהורות לאורך זמן ולכן מומלץ לפנות לייעוץ והדרכה במקרה הצורך.
 
 
 
פעוטות
 
גיל שנתיים הנורא
 
חרדת נטישה
 
התפתחות תינוקות
 
שלבי התפתחות הילד
 
התפתחות התינוק
 
התפתחות הילד
 
התקשרות בטוחה
 לפרטים נוספים וייעוץ טלפוני ראשוני חייגו עכשיו 
072-371-3370