home6, home, house, building
clock3, clock, time, schedule
phone6, phone, contact, telephone, support, call
קליניקה: צפון תל אביב

א - ה בין השעות 22:00 - 09:00


072-371-3370  |  efratkeidar@gmail.com
Facebook
 

3 עקרונות פשוטים ליצירת קשרים בין- אישיים טובים


בלוג  | כל הפוסטים
 
הקשרים הבין-אישיים בדרך כלל כרוכים ברמה מסוימת של תלות הדדית. אנשים במערכת יחסים נוטים להשפיע זה על זה, לחלוק את מחשבותיהם ורגשותיהם במידה זו או אחרת, ולעסוק בפעילויות משותפות.

קשרים בין-אישיים עשויים להיות מבוססים על אהבה, סולידריות, קשרים מקצועיים, או סוג אחר של מחויבות חברתית. קשרים אלו מתרחשים במגוון הקשרים, כגון משפחה, ידידות, זוגיות, נישואין, עבודה, מועדון, שכנות וכו'.
 
ק.ש.ר 
ק- קיים
ש – שייך
ר – רצוי
 

כל בן אנוש רוצה לחשוב על עצמו ולהרגיש שהוא קיים, שייך ורצוי לסביבה שבה הוא חי. 

בני זוג רוצים להרגיש שכל אחד מהם רואה את השני: "לראות אחד את השני" הכוונה במחוות שבני הזוג עושים אחד לשנייה באופן כזה שגורם להם להרגיש משמעותיים.

ילדים רוצים להרגיש שהוריהם רואים אותם, רואים את התכונות היפות שלהם ואת התנהגותם הטובה, לקבל פידבקים חיוביים, חיזוקים והעצמה. 

תפקידים במשפחה גורמים לתחושת שייכות גבוהה יותר, לתחושה שצריכים אותי בתוך המסגרת המשפחתית ושיש לי משמעות בתוכה.

גם חברים וקולגות ישמחו לקבל תחושה של משמעות על ידי תשומת לב לקיומם, מתן מקום עבורם לבטא את דעותיהם ורגשותיהם ללא ביקורת ושיפוטיות, קבלה של מחוות שלהם ופידבקים חיוביים. 

אם כן, העבודה על הקשרים הבין-אישיים שלכם צריכה לכלול את שלושת המרכיבים החשובים הללו.